Order 10 (or more) masks
Choose from 10 colors
Shipping in Saigon and Hanoi +20,000vnd

Áp dụng cho đơn hàng từ 10 sản phẩm khẩu trang
10 lựa chọn màu sắc
Giá ship (Hà Nội hoặc Sài Gòn) : 20,000vnd
Purchase in stores
1, 3, or 10 masks
Choose from 5 colors

Mua hàng trực tiếp
Áp dụng cho mua 1, 3 hay 10 sản phẩm khẩu trang
5 lựa chọn màu sắc